top of page
Vacumedryer.jpg

Vakuum
Sušení v troubě

DSC07926 - home.JPG

Společnost KAG Industries má vynikající zařízení GMP pro výrobu produktů sušených ve vakuové peci. V našem zařízení máme 2 nezávislé výrobní linky s výrobní kapacitou až 50 MT za den. Sušení v troubě je tradiční a životaschopná technologie, která se již řadu let úspěšně používá v nutraceutickém a farmaceutickém průmyslu. Velkou výhodou vakuového sušení je jeho úspora energie – na sušení je potřeba méně energie, což snižuje ekonomické a ekologické náklady spojené se sušením produktu pro skladování, prodej nebo jiné účely. Procesy vakuového sušení mají také tendenci pracovat rychleji než jiné metody sušení, což zkracuje dobu zpracování. Tato technologie je široce používána pro výrobu produktů na bázi sladu, jako je BournVita, Horlicks, Ovaltine, Milo a další. Mezi další aplikace této technologie patří prášek ze sladového extraktu, přírodní barviva, ovocné prášky atd. Našim klientům můžeme pomoci vyvinout přizpůsobená řešení podle jejich požadavků a rozšířit je až na komerční zařízení pro hromadný prodej a marketing.

Výhody

Vacuum Oven Drying Advantages_3x.png

This technology's versatility extends far beyond producing malt-based products like BournVita, Horlicks, Ovaltine, and Milo. It finds application in manufacturing malt extract powder, natural colors, fruit powders, and more. We're equipped to tailor solutions to our clients' needs and facilitate the transition to commercial-grade equipment for mass production and marketing.

Application - 1 & 2_3x.png

Beyond its current applications, vacuum oven drying technology plays a pivotal role in the broader food industry. From preserving the nutritional integrity of freeze-dried fruits and vegetables to ensuring the stability of instant coffee, its impact is far-reaching.

Its ability to safeguard the quality of delicate, heat-sensitive ingredients makes it indispensable for producing high-quality food extracts, nutraceuticals, and supplements. At KAG Industries, we take pride in our role as technology leaders, contributing to healthier, tastier, and more sustainable products. Our facility stands ready to tackle new challenges and innovate solutions that exceed our clients' expectations.

bottom of page