top of page
Vacumedryer.jpg

Próżnia
Suszenie w piekarniku

DSC07926 - home.JPG

KAG Industries posiada doskonały zakład GMP do produkcji produktów suszonych w piecu próżniowym. W naszym zakładzie posiadamy 2 niezależne linie produkcyjne o zdolności produkcyjnej do 50 MT dziennie. Suszenie w piecu to tradycyjna i realna technologia, która od wielu lat jest z powodzeniem stosowana w przemyśle nutraceutycznym i farmaceutycznym. Dużą zaletą suszenia próżniowego jest oszczędność energii – do suszenia potrzeba mniej energii, co zmniejsza koszty ekonomiczne i środowiskowe związane z suszeniem produktu do przechowywania, sprzedaży lub innych celów. Procesy suszenia próżniowego również działają szybciej niż inne metody suszenia, skracając czas przetwarzania. Ta technologia jest szeroko stosowana do wytwarzania produktów na bazie słodu, takich jak BournVita, Horlicks, Ovaltine, Milo i innych. Inne zastosowania tej technologii obejmują proszek ekstraktu słodowego, naturalne kolory, proszki owocowe itp. Możemy pomóc naszym klientom w opracowaniu niestandardowych rozwiązań zgodnie z ich wymaganiami i skalowaniu do urządzeń komercyjnych do masowej sprzedaży i marketingu.

Zalety

Vacuum Oven Drying Advantages_3x.png

This technology's versatility extends far beyond producing malt-based products like BournVita, Horlicks, Ovaltine, and Milo. It finds application in manufacturing malt extract powder, natural colors, fruit powders, and more. We're equipped to tailor solutions to our clients' needs and facilitate the transition to commercial-grade equipment for mass production and marketing.

Application - 1 & 2_3x.png

Beyond its current applications, vacuum oven drying technology plays a pivotal role in the broader food industry. From preserving the nutritional integrity of freeze-dried fruits and vegetables to ensuring the stability of instant coffee, its impact is far-reaching.

Its ability to safeguard the quality of delicate, heat-sensitive ingredients makes it indispensable for producing high-quality food extracts, nutraceuticals, and supplements. At KAG Industries, we take pride in our role as technology leaders, contributing to healthier, tastier, and more sustainable products. Our facility stands ready to tackle new challenges and innovate solutions that exceed our clients' expectations.

bottom of page