top of page
Band Drying image.jpg

Vacuüm
Band drogen

bendproduct.jpeg

Een nieuwste toevoeging aan onze faciliteiten is de 'Vacuümbanddroger'. Onze vacuümbanddroger, met een productiecapaciteit tot 20 MT per dag, is een nieuwste en levensvatbare technologie die met succes is gebruikt in de nutraceutische en farmaceutische industrie. Uitgerust met een geïntegreerde verpakkingslijn voor SKU's zoals PP Jars, Pillow Pouches, Ceka Packs, enz., kan KAG Industries u end-to-end oplossingen bieden voor al uw productiebehoeften.

Vacuümbanddrogen is een hygiënische en veilige technologie vanwege het feit dat er geen contact is van het product met de externe omgeving. Alle processen worden daarbij uitgevoerd in een afgesloten kamer, wat resulteert in nul blootstelling van het product aan externe omstandigheden. Meer nog, er is geen menselijke tussenkomst in het hele productieproces, wat ertoe leidt dat deze technologie zeer efficiënt en kosteneffectief is.

Voordelen:

Vacuum Oven Drying Advantages copy 2_3x.png
Application - 1 & 2_3x.png

Beyond its exceptional hygiene and efficiency standards, the Vacuum Band Dryer presents extensive industrial applications. Its gentle drying process at low temperatures is particularly suitable for preserving the quality and nutritional value of heat-sensitive, bioactive materials in nutraceutical and pharmaceutical products. Furthermore, precise temperature and vacuum controls facilitate optimal dehydration, crucial for maintaining the structural integrity of complex compounds.

This state-of-the-art technology not only enhances our production capabilities but also underscores KAG Industries' dedication to technological advancement and superior product quality. With the Vacuum Band Dryer, we deliver unmatched levels of product safety, efficiency, and cost-effectiveness, reaffirming our commitment to excellence in meeting our clients' manufacturing needs.

bottom of page